بیمه سفر خارج از کشور بیمه ایران

مسافران خارج از کشور با توجه به هزینه های بالای درمانی حتی برای اقامت کوتاه مدت در کشورهای همسایه هم توصیه می شود با خرید بیمه نامه مسافران خار ج ازکشور خاطری آسوده را همراه خود داشته باشند بیمه مفری یا بیمه درمان وحوادث مسافران خارجی بیمه ای است که پس از تحریم ایران توسط بیمه آکسا جایگزین این بیمه نامه گردید.مفری شرکتی بحرینی -اسپانیاییست که تقریبا کلیه خدمات آکسا را انجام می دهد.وبیمه نامه آن جهت دریافت ویزا به کلیه سفارتخانه قابل ارایه می باشد از این جهت به آن بیمه ویزا نیز گفته می شود.

1- بیمه شده :

همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه ایران.

 2- اعضای بلافصل خانواده :

شامل همسر، فرزندان ( دارای سن 18 سال یا کمتر) ، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دائم با بیمه گذار زندگی می کنند.

3- کشور محل اقامت :

همان محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه گذار است که در این بیمه نامه کشور ایران می باشد.

4- بیماری :

هرگونه تغییر در سلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناٌ توسط یک پزشک تشخیص و تایید شده و شامل هیچیک از دو گروه زیر نباشد

  1-4- بیماری مادرزادی که درنتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته باشد.
  2-4- بیماری سابقه دارکه بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است.
 
5- بیماری حاد

هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشکی " شرکت امداد رسان مفری" بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.

6- صدمات جسمانی

عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.

7- صدمات جسمانی حاد

صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی " شرکت امداد رسانی مفری" بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

8- پوشش و گستره آن

" شرکت امداد رسان مفری " بلافاصله مساعدت های ذکرشده مندرج در فصل دوم  بیمه نامه را به علت بیماری و حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیرقابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار اریه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده و نیزمدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه نامه ( تاریخ اعتبار بیمه نامه ) حادث نگردیده باشد. مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که در بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع  گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود ، هرکدام زودتر حادث شود ، از درجه اعتبار ساقط می گردد.

نکته : بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است که مدت هر سفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد.
 

مزایا:

" شرکت امداد رسان مفری " خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی اریه خواهد نمود مشروط  بر اینکه مدت هرسفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد.

 الف – پوشش ها و مزایای شخصی:


1- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:


   در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی  " شرکت امداد رسان مفری " هزینه های معمول ، متداول ، لازم  و معقول بستری در بیمارستان ، جراحی ، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی  پزشک  بیمه گذار را ، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی  " شرکت امداد رسان مفری " برای نظارت بر اریه درمان شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

 
   فرانشیز : 25 یورو درهر مورد خسارت است ( به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا  بستری شدن در بیمارستان بیش از 24 ساعت ).

2- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه:

    در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، " شرکت امداد رسان مفری " نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا برگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی " شرکت امداد رسان مفری " در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی " شرکت امداد رسان مفری " طی تماس  های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله ، تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی " شرکت امداد رسان مفری " بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد ، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد ، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

3- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی:

" شرکت امداد رسان مفری " در صورت نیاز ، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی  تا سقف 400 یورو در مورد تعهدات 50000 یورویی  و تا سقف 150 یورو در مورد تعهدات 10000 یورویی  پرداخت می نماید.
 
فرانشیز: 25 یورو درهر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد ، درمان عفونت  و کشیدن دندان محدود می گردد.

 

 4- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور:

به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از 10 روز ویا فوت وی " شرکت امداد رسان مفری " هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا ( محل اقامت ) را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود ، تقبل خواهد نمود.

 

5- بازگرداندن جسد متوفی:

در صورت فوت بیمه گذار، " شرکت امداد رسان مفری " تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم  در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.
 

6- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده:

درصورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه ، بیشتر از 10 روز در بیمارستان بسترس شود ، " شرکت امداد رسان مفری " مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار ، ازجمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هرروز ، حداکثر به مدت 10 روز و تا مبلغ 850 یورو را پرداخت خواهد نمود.
 

7- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:

هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده ( تا بستگان درجه دوم ) خود  ناچار به توقف سفر شود ، چناچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود  و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است ، نباشد ، " شرکت امداد رسان مفری " هزینه سفر او  به کشورمحل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گذارمی بایست دلایل ، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت ) را به " شرکت امداد رسان مفری " ارایه نماید.
 

8- تحویل دارو:

" شرکت امداد رسان مفری " هزینه های ارسال اضطراری دارو درصورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را ، درصورتی که توسط پزشک معالج وی ، حتی پیش ازسفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.
 

9- ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری:

" شرکت امداد رسان مفری " مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار " شرکت امداد رسان مفری " اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان ، متخصصین ، دندانپزشکان ، یا پیراپزشکان نزدیک به محل ، نشانی بیمارستان ها ، مراکزپزشکی ، داروخانه ها وآمبولانس ها

را به استثنای مراکز تشخیص- درمانی در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.

 

10- حواله تضمینی وجوه نقد:

" شرکت امداد رسان مفری " وجوه مربوط به هرنوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر 850 یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی " شرکت امداد رسان مفری " در ایران به صورت چک بانکی ، حواله و یا پول نقد به سپرده گذارد.

 

11- حواله وجه نقد:

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت خارج از کشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تاییدیه ، شکواییه رسمی و ... به اثبات برسد ) پول نقد خود را از دست بدهد ، " شرکت امداد رسان مفری " به شرط سپرده کذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی ، حواله و یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر 850 یورو اقدام خواهد نمود.
 

12- فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:

در صورت فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج ازکشور، " شرکت امداد رسان مفری " هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورو را تقبل خواهد نمود.

 

13- معاضدت حقوقی:

" شرکت امداد رسان مفری " هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشوررا تا سقف حداکثر 1500 یورو یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد.
 

ب- پوشش ها ومزایای مربوط به بار همراه مسافر:

پرداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و بر اساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید :


تذکر مهم : اصل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به " شرکت امداد رسان مفری " ارایه شود.
 

1- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما:

 درصورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل ، " شرکت امداد رسان مفری " علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است ، مابه التفاوت آن را  تا سقف حداکثر 200 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از مشخصات و محتویات ، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به " شرکت امداد رسان مفری " ارایه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن  دایم بارهمراه مسافر ، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از 21 روز کمتر نمی باشد. پول ، جواهرات ، کارت های اعتباری و نقدی و هر گونه سند از شمول این تهعد مستثنی  می باشند.


2- جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر:

درصورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد ، " شرکت امداد رسان مفری " هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به " یاتا " باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر ، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف 100 یورو پوشش می دهد.
در کلیه موارد ، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد ، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

3- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی:

" شرکت امداد رسان مفری " راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارایه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور ، شرکت حمل کننده ، انتقال آن به مقصد موردنظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. دراین صورت ، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این  بیمه نامه خواهد بود.

پ- پوشش تاخیر در حرکت:

درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مورداستفاده بیمه گذار حداقل 6 ساعت تاخیر حرکت داشته باشد

" شرکت امداد رسان مفری " به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوطه ، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر ( ازقبیل هزینه های حمل و نقل ، اقامت در هتل و همچنین غذا ) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود :